Senarai Pertukaran: MOHAMED HIZAM ABD KADIR

 • Nama
  MOHAMED HIZAM ABD KADIR
 • Jawatan / Gred
  PEGAWAI GEOSAINS / C52 (M)
 • Penempatan Asal
  JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, PAHANG
 • Penempatan Baru
  CAWANGAN PENYELARASAN DAN PELAKSANAAN OPERASI, IBU PEJABAT
 • Tarikh Kuatkuasa
  01-Sep-20

Sekiranya anda menemui ralat sama ada pada maklumat yang tertera atau sistem ini, sila maklumkan kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Terima kasih.