Senarai Pertukaran: AMIR MIZWAN BIN MOHD AKHIR

 • Nama
  AMIR MIZWAN BIN MOHD AKHIR
 • Jawatan / Gred
  PEGAWAI GEOSAINS / C44
 • Penempatan Asal
  BAHAGIAN PERKHIDMATAN TEKNIKAL, IPOH PERAK
 • Penempatan Baru
  JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, PERAK
 • Tarikh Kuatkuasa
  14-Sep-20

Sekiranya anda menemui ralat sama ada pada maklumat yang tertera atau sistem ini, sila maklumkan kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Terima kasih.