Senarai Pertukaran: FREDOLIN JAVINO

 • Nama
  FREDOLIN JAVINO
 • Jawatan / Gred
  PEGAWAI GEOSAINS / C48
 • Penempatan Asal
  JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, SABAH
 • Penempatan Baru
  JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
 • Tarikh Kuatkuasa
  05-Oct-20

Sekiranya anda menemui ralat sama ada pada maklumat yang tertera atau sistem ini, sila maklumkan kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Terima kasih.