Senarai Pertukaran: HISAM BIN HAJI AHMAD

 • Nama
  HISAM BIN HAJI AHMAD
 • Jawatan / Gred
  PEGAWAI GEOSAINS / C44
 • Penempatan Asal
  JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
 • Penempatan Baru
  CAWANGAN PERANCANGAN DAN PENGURUSAN JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, IBU PEJABAT
 • Tarikh Kuatkuasa
  01-Dec-20

Sekiranya anda menemui ralat sama ada pada maklumat yang tertera atau sistem ini, sila maklumkan kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Terima kasih.