Senarai Pertukaran: WAN ASHRI BIN WAN HUSAIN

 • Nama
  WAN ASHRI BIN WAN HUSAIN
 • Jawatan / Gred
  PEMANDU KENDERAAN / H11
 • Penempatan Asal
  JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, KELANTAN
 • Penempatan Baru
  JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, TERENGGANU
 • Tarikh Kuatkuasa
  19-Jul-20

Sekiranya anda menemui ralat sama ada pada maklumat yang tertera atau sistem ini, sila maklumkan kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Terima kasih.