Senarai Pertukaran: NURUL HUDA BIN ROMLI

 • Nama
  NURUL HUDA BIN ROMLI
 • Jawatan / Gred
  PEGAWAI GEOSAINS / C54 (M)
 • Penempatan Asal
  TIMBALAN PENGARAH JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, SARAWAK
 • Penempatan Baru
  PENGARAH JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, PAHANG
 • Tarikh Kuatkuasa
  03-Aug-20

Sekiranya anda menemui ralat sama ada pada maklumat yang tertera atau sistem ini, sila maklumkan kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Terima kasih.