Senarai Pertukaran: NOORAZHAR BIN NGATIMIN

 • Nama
  NOORAZHAR BIN NGATIMIN
 • Jawatan / Gred
  PEGAWAI GEOSAINS / C52 (M)
 • Penempatan Asal
  JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, JOHOR
 • Penempatan Baru
  CAWANGAN PERANCANGAN DAN PENGURUSAN, IBU PEJABAT
 • Tarikh Kuatkuasa
  03-Aug-20

Sekiranya anda menemui ralat sama ada pada maklumat yang tertera atau sistem ini, sila maklumkan kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Terima kasih.