Senarai Pertukaran: MOHD YUZLAN BIN YUSOFF

 • Nama
  MOHD YUZLAN BIN YUSOFF
 • Jawatan / Gred
  PEGAWAI GEOSAINS / C44
 • Penempatan Asal
  CAWANGAN PERANCANGAN DAN PENGURUSAN JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, IBU PEJABAT
 • Penempatan Baru
  JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA, KELANTAN
 • Tarikh Kuatkuasa
  02-Jan-21

Sekiranya anda menemui ralat sama ada pada maklumat yang tertera atau sistem ini, sila maklumkan kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Terima kasih.