Senarai Pemangkuan / Kenaikan Pangkat: DR. MOHAMAD BIN ABD MANAP

 • Nama
  DR. MOHAMAD BIN ABD MANAP
 • Jawatan / Gred
  PEGAWAI GEOSAINS / C52 (M)
 • Penempatan
  BAHAGIAN TEKNIKAL CUACA & GEOFIZIK, JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
 • Tarikh Kuat Kuasa
  23-Mar-20

Sekiranya anda menemui ralat sama ada pada maklumat yang tertera atau sistem ini, sila maklumkan kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Terima kasih.