Senarai Pemangkuan / Kenaikan Pangkat: MOHD FAUZI BIN MUHAMMAD SAID

 • Nama
  MOHD FAUZI BIN MUHAMMAD SAID
 • Jawatan / Gred
  PEGAWAI GEOSAINS / C52 (M)
 • Penempatan
  BAHAGIAN PERKHIDMATAN TEKNIKAL IPOH
 • Tarikh Kuat Kuasa
  22-Jul-20

Sekiranya anda menemui ralat sama ada pada maklumat yang tertera atau sistem ini, sila maklumkan kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Terima kasih.