Senarai Pemangkuan / Kenaikan Pangkat: MOHD RAIS BIN RAMLI

 • Nama
  MOHD RAIS BIN RAMLI
 • Jawatan / Gred
  PEGAWAI GEOSAINS / C52 (M)
 • Penempatan
  BAHAGIAN PERKHIDMATAN TEKNIKAL IPOH
 • Tarikh Kuat Kuasa
  23-Mar-20

Sekiranya anda menemui ralat sama ada pada maklumat yang tertera atau sistem ini, sila maklumkan kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Terima kasih.