Borang pemakluman ini hanya dikhaskan kepada Ketua Unit Pengurusan Maklumat (KUPM). KUPM hendaklah menggunakan templat input maklumat kakitangan yang telah disediakan seperti berikut untuk tujuan pengemaskinian dan menggunakan borang dalam talian dibawah untuk mengirimkan maklumat berkenaan.

Templat Input Maklumat Kakitangan JMG
Popular 28.68 KB 177
13/03/2020 13:19:55

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Sila mampatkan fail untuk memudahkan proses memuat naik.

Invalid Input