Borang pemakluman ini hanya dikhaskan kepada Ketua Unit Pengurusan Maklumat (KUPM). KUPM hendaklah menggunakan templat input maklumat kakitangan yang telah disediakan seperti berikut untuk tujuan pengemaskinian dan menggunakan borang dalam talian dibawah untuk mengirimkan maklumat berkenaan.

Templat Senarai Kakitangan JMG
Popular 28.68 KB 349
16/02/2022 10:42:40

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Sila mampatkan fail untuk memudahkan proses memuat naik.

Invalid Input